De juiste connectie voor jouw toekomst.

Over DCC

De Connectie Coach is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan jongeren met (hulp)vragen op diverse leefgebieden. Daarbij varieert de doelgroep van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren die uit het schoolsysteem vallen tot gezinsproblematiek tot aan jongeren begeleiden in detentie (binnen de muren).

De Connectie Coach werkt aan de hand van de presentie methodiek. Aansluiten in de belevingswereld van jongeren, outreachend werken, oog houden voor de interesses en talenten van het individu en de wie of wat belangrijk is in haar of zijn leven achterhalen.

Afspraak is afspraak. Wij verwijzen niet door, wij verbinden door. Hebben wij voor een bepaald vraagstuk niet de juiste expertise in huis, dan gaan wij gezamenlijk op zoek naar de juiste professional maar houden wij wel vinger aan de pols. Het vertrouwde gezicht blijft.

Door middel van de praktische werkwijze van DCC, werken de coaches aan wederzijds vertrouwen en een betrouwbare werkrelatie. Dat is het vertrekpunt.
           

‘Vallen mag, opstaan is belangrijker’.

DCC Partners & opdrachtgevers