Diensten

06.

Interculturele Begeleiding.

08.

Presentatie &
Workshops

Jongerencoach
op school.

De Connectie Coach biedt jongeren coaching aan ‘in’ de school, op het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De coaches zijn fysiek aanwezig.

Individuele begeleiding aan de hand van psychofysieke coaching, waarbij lichaam en geest, doen en ervaren, denken en handelen wordt gecombineerd. Dit sluit vaak beter aan op de belevingswereld van jongeren. Sport en spel zijn middelen die worden ingezet maar wanneer een wandeling meer passend is, dan is dat ook prima. Een wandeling is immers bij uitstek prima in te zetten om een gevoel van gelijkwaardigheid te realiseren (je loopt naast elkaar).

Coaching op de groep gaat aan de hand van thematisch werken. Ook hierbij wordt ingespeeld op de vraag van school. Wat is er nodig voor de groep? Daar kan DCC op in spelen. Inmiddels heeft DCC een aantal vaste thema’s: Wie ben ik (de leerling), leren debatteren, Wat is repect én wat is Sociaal Media.

De Connectie Coach biedt ondersteuning aan leraren om aan te sluiten op de jongerencultuur, een voortvloeisel daaruit kan zijn aansluiting op de straatcultuur. Dit draagt bij aan het ‘kennen’ van je leerlingen. Het doel is een krachtigere verbinding tussen docent en leerling. Tevens realiseert DCC op vraag van de school dan wel docenten observaties in de klas, ter ondersteuning van de leerkracht en/of met als doel om te bepalen of een individueel coachingstraject wenselijk is.

De Connectie Coach streeft naar maatwerk en speelt in op de behoefte dan wel hulpvraag van de school. Dat kan zijn op individueel en op groepsniveau.

Jongerencoach
1-op-1 begeleiding.

De jongerencoach biedt ondersteuning aan de doelgroep jongeren en jongvolwassenen van 12 tot en met 23 jaar. De coaching is gericht op gedragsverandering, het vergroten van intrinsieke motivatie, het ontdekken en/of benutten van haar of zijn talent, ontwikkelen van sociale vaardigheden en het veranderen van de mindset. De jongerencoach biedt ondersteuning bij diverse doelen, zoals:

De jongerencoach is gespecialiseerd in het coachen van vroegtijdige schoolverlaters, jongeren met gezinsproblematiek, schulden, jongeren zonder opleiding, baan en lage intrinsieke motivatie. De jongerencoach werkt aan de hand van de presentie methodiek. Outreachend werken en aansluiten in de belevingswereld van de jongeren. De jongerencoach komt (ook) naar de jongeren toe!

Psychofysieke coaching

Individuele begeleiding aan de hand van psychofysieke coaching, waarbij lichaam en geest, doen en ervaren, denken en handelen wordt gecombineerd. Dit sluit vaak beter aan op de belevingswereld van jongeren. Aan de hand van sport en spel, het in beweging zijn wordt er gewerkt aan doelen als:

Tevens streven wij ten alle tijden naar maatwerk en is het opbouwen van een vertrouwensrelatie het vertrekpunt.

Aschwien Kandhai

CEO/Oprichter

Kim Stolk

Jongerencoach

Stephan v/d Linden

Jongerencoach

Samir Kali

Pedagogisch sportbegeleider

Every Janzen

Pedagogisch sportbegeleider

Scroll naar boven